Жилищна сграда в УПИ VІІ-209 /11538.502.209/

Жилищна сграда, находяща се в УПИ VІІ-209 /11538.502.209/, кв.26, гр. Свети Влас, Община Несебър (за административен адрес: к-с „Феникс“)