Skip to content

За нас

Дейността и фигурата на “строителния надзор” в инвестиционния процес възниква в България през месец юни 1999г.

От същата година ние от ДИАЛЕКС сме лицензирани да упражняваме строителен надзор със Свидетелство №СК-174/20.10.1999г.

Почти 25 години на пазара извършваме не само дейности по строителен надзор, а и други съпътстващи консултантски услуги. 

След промените в Закона за устройство на територията от 2003г. ДИАЛЕКС бе лицензирана да извършва и консултантска дейност – оценка на съответствието на инвестиционните проекти и строителен надзор, съгласно лиценз № ЛК 000083/25.06.2004г.

Инвеститорски контрол – 2005г.

Енергийна ефективност – 2009г.

Първо сертифициране по ISO – 2007г.

Към настоящия момент ДИАЛЕКС притежава следните удостоверения и сертификати:

  1. Удостоверение № РК-0135/13.03.2019 г., изд. от ДНСК, валидно до 13.03.2024г.
  2. Удостоверение №00141/09.04.2022г., издадено от АУЕР.
  3. Сертификат по ISO 9001:2015 рег.  №17.1643.026/07.09.2018г., издаден от „Руский регистър“, Русия за оценка съответствието и строителен надзор.
  4. IQNet Сертификат за ISO 9001:2015 за оценка съответствието и строителен надзор

години опит

25+

в строителния надзор и консултантските дейности

Нашият екип

Разполагаме с висококвалифицирани инженери и архитекти – специалисти с дългогодишен опит и експертиза, за да гарантираме високо качество на предоставяните услуги.

Партньорства

Членства

Компанията ни е член на Българска асоциация на архитектите и инженерите-консултанти (БААИК) и член на Международната федерация на инженерите консултанти (ФИДИК) и Европейската федерация на консултантските асоциации (ЕФКА).