Skip to content

25+ години опит

В строителния надзор и други съпътстващи консултантски дейности

Нашите услуги

Услуги

Освен в строителния надзор имаме богат опит в изготвянето на оценка на съответствието на проектната документация, както и в обследването за енергийна ефективност и сертифицирането на сгради. 

-Строителен надзор
– Оценка на съответствието на инвестиционните проекти

– Технически паспорти
– Инвеститорски контрол
– Енергийна ефективност

– Енергийно обследване на жилищни и обществено обслужващи сгради в експлоатация

– Предпроектни проучвания

– Консултации

– И др.

за нас

Богата експертиза

Разполагаме с висококвалифицирани инженери и архитекти – специалисти с дългогодишен опит и експертиза, за да гарантираме високо качество на предоставяните услуги.

ПАРТНЬОРСТВА

Членства​

Компанията ни е член на Българска асоциация на архитектите и инженерите-консултанти (БААИК) и член на Международната федерация на инженерите консултанти (ФИДИК) и Европейската федерация на консултантските асоциации (ЕФКА).

ПОРТФОЛИО

Успешни проекти

Разгледай нашите изпълнени проекти с жилищни сгради, хотелски комплекси, обществени сгради, търговски и туристически обекти.

Виж всички проекти

НАПРАВИ ПРАВИЛНИЯ ИЗБОР

Гарантирай навременното завършване на проекта си в съответствие със стандартите за качество.

Свържи се с нас