Услуги
Предпроектни проучвания

При предпроектните проучвания консултираме нашите доверени клиенти в следните дейности:

    Маркетингов анализ;
    Оценка на изпълнимостта на проекта;
    Оценка на доходността от инвестицията;
    Заключение относно изпълнимостта и доходността от проекта.